MELIOR ANNIS

Přihlášení do hry

Ukázat podrobné nastavení

Přítomnost adminů

ADMIN Přítomen

HELPER Přítomen

Odběr novinek

* nutno vyplnit
Email Format

Powered by MailChimp

PRAVIDLA MeliorAnnis.com

Datum vydání: 13.4.2020

Herní účty (dále jen účty nebo účet) náležejí správcům MeliorAnnis.com (dále jen MA) a hráčům jsou pouze propůjčeny po dobu hraní.

Každý účet je vázán na hráče, kterému byl vydán po registraci. Pravidlům MA tudíž odporují veškeré výměny účtů, ať již jsou prováděny způsobem účet za účet, účet za účet v jiné hře, propůjčování mezi dalšími rodinnými příslušníky, přátely, u hráčů s povoleným odehráváním z jedné IP adresy s více účty.

Odesláním registračního formuláře při založení provincie se hráč zavazuje dodržovat tato pravidla hry stanovené správci MA.

  I. Obecná pravidla

 • I.1

  Je zakázáno zakládat více než jeden účet a jednu provincii v právě probíhajícím věku a na jednom MA serveru za jakýmkoliv účelem a hrát za ně současně ať už z jedné či více různých IP adres. Z tohoto pravidla jsou vyjmuti správci hry a realizační tým, kterým náleží administrační účty (ID menší než 1 000).

 • I.2

  Je zakázáno svěřovat klíče (tj. přihlašovací jméno a heslo) k účtu nebo provincii jinému hráči. Je zakázáno logovat se do cizích účtů nebo provincií, ať už se souhlasem dotyčného hráče nebo bez jeho souhlasu. Výjimku z tohoto pravidla tvoří Správce MA - ID 780 Administrátor (nebo jím určený zástupce), který se přihlásí do provincie některého z hráčů za účelem řešení problému, bugu, podezření z multiplayeru, klíčování či dalšího jiného prohřešku.

 • I.3

  Je zakázáno používat anonymizery.

 • I.4

  Je zakázáno používat jakékoliv skripty a SW, který automaticky vykonává herní činnosti (kontrola, obnova stránky, odehrávání, dorekrut, atd..) ať v přítomnosti nebo nepřítomnosti hráče. Stejně tak jakýkoliv takový skript či SW doporučovat či propagovat.
  Jakékoliv automatizování činností v MA je považováno za hrubé porušení pravidel.

 • I.5

  Urážení, slovní napadání či zesměšňování správců MA je považováno za hrubé porušení pravidel.

 • I.6

  Znemožňování chodu MA jakýmkoliv způsobem, spamování účtů nebo posílání komerčních sdělení interní poštou nebo na veřejném fóru je považováno za hrubé porušení pravidel.

 • I.7

  Správce MA - ID 780 Administrátor je nejvyšší autorita ve hře a jeho rozhodnutí jsou nevratná. Může smazat nebo dát do Stroje času jakoukoliv provincii, pokud je přesvědčen o tom, že provincie, ačkoliv neporušila žádné z těchto vyjmenovaných pravidel, jiným způsobem poškozuje hru, její ekonomiku, systém nebo její provoz.

  II. Registrační pravidla

 • II.1

  Ve jménech regentů a názvech provincíí je zakázáno používat místo písmen a částí slov speciální znaky (např.: z@jíc, west&east, nebo .:*Jana*:., atd..).Pokud existuje důvod pro použití speciálního jména regenta je nutné se dotázat administrátora hry a získat jeho povolení.
  V názvech provincií jsou čísla povolena v rozumné míře. Ve jménech regenta jsou čísla povolena v případě, že jsou vyjádřena jako číslovky (např. Bimbo 4, McGusta855, Kanál 7, ...). Dále je možné použítí ve jméně regenta nebo názvu provincie apostrofu či jednotlivé mezery (např. T’lak, Gerard Lumi, Dirk Gently’s Provi, ...).
  Toto pravidlo neplatí pro login a heslo, kde jsou znaky a čísla naopak doporučeny.

 • II.2

  Dále je zakázáno používat v názvech regentů a provincií či aliancí:

  • vulgární nebo urážlivé výrazy
  • osoby historické i současné české i světové politické scény, podněcující svým jednáním a chováním k rasismu, genocidě, fašizmu, nacizmu, komunizmu či terorismu nebo osoby z náboženství či různých sekt
  • veškeré názvy omamných látek či případné osobnosti, které je veřejně propagují a názvy týkající se jejich stavů či projevů, stejně tak je zakázáno některou z těchto ideologií propagovat jakkoliv jinak (viz dodatek paragrafů)
  • narážky směřující k pornografii

  Příklady některých nepovolených názvů: Stalin, Hitler, Bin Ládin, Šňupej koks, Vyhulmipéro, Waffen SS atd.

  Chtěli bychom upozornit, že celé pravidlo II.2 nemá co dělat se svobodou slova či projevu. Pouze si to v MA nepřejeme.

 • II.3

  Uvádět v registraci nepravdivé údaje (platí pro e-mailovou adresu).

 • II.4

  U registrace rodinných příslušníků či kamarádů (spolubydlících), kteří hrají z jedné společné IP adresy, je používání účtu možné pouze po řádném nahlášení všech hráčů na ID 780 Administrátor (či jím určený zástupce) do jeho MA pošty *. Nahlášení se je nutné nejpozději do 48 hodin od založení druhé provincie a to ze všech provincií. Pro takovéto hráče platí zpřísněná pravidla odehrávání či vzájemné pomoci:

  • zákaz odehrávání si navzájem
  • zákaz jakéhokoliv podporování, včetně vojenských paktů (nevztahuje se na magické a obchodní pakty, viz bod e) ),
  • zákaz předávání klíčů od provincie dalším rodinným příslušníkům nebo jejich střídání u dotyčných provincií,
  • zákaz zakládání dalších nepovolených provincií na základě nepravdivých údajů (falešné sestry, bratři, atd…).
  • Hráči hrající z jedné IP adresy by spolu neměli mít vojenský pakt.

  * nahlášení ID provincií + názvy obou provincií

 • II.5

  Je zakázáno v názvech aliancích, jejich popiscích, či odkazech uvádět vulgární, urážlivé či jiné nevhodné výrazy (dle všech bodů II. Registračních pravidel) či odkazy na stránky s nevhodným obsahem. Toto pravidlo se nevztahuje na alianční a herní rivalitu, u které je to v mezích slušnosti tolerováno.

  III. Herní pravidla

 • III.1

  Je zakázáno zneužívat bugů (chyb) ve hře a napomáhat jiným hráčům v bugování.Každý hráč je povinen nahlásit zjištěnou chybu/bug některému z administrátorů.
  Bugem je myšlena nedokumentovaná funkce či chování vedoucí k lepším herním výsledkům v boji, zisku zlata nebo many či jiné herní výhodě.Bug může být správci MA prohlášen za feature (vlastnost) a bude dokumentován chyb MA (Nastavení --> Hlášené chyby).

 • III.2

  Je zakázáno systematicky přelévat zlato nebo manu jinak než přes k tomu určené alianční pakty a černou listinu.Stejně tak je zakázáno přelévání pozemků.Není dovoleno zakládat provincie za účelem pouhého podporování jiné provincie zlatem/manou.

 • III.3

  Je zakázáno zneužívat systém protekcí zejména v souvislosti s dohadováním výhodných protiútoků k protekci po vlastním útočení.

 • III.4

  Hráč si může založit další novou provincii pouze v případě, že v rozehrané provincii již nemá hrad. V tomto případě však platí, že dotyčný hráč při založení nové provincie nesmí se starou provincií nakládat jinak než po vrácení protiútoků ji ihned sám zrušit.(týká se to jak spamování v MA poště, poskytování podpor, zlata, vypisování odměn atd..)

  IV. Pravidla komunikace

 • IV.1

  Je zakázáno hrubě urážet/napadat jiné hráče ve vzkazech útoků, soukromé poště či na dalších herních komunikačních kanálech. Rovněž je zakázáno záměrně provokovat hráče k vulgárním útokům.

 • IV.2

  Dodržování slušného chování v alianční poště si ošetřuje správce každé aliance sám. Hráče může “usměrnit” také administrátor (ID780) či jím určený zástupce.

 • IV.3

  Je zakázáno na herních komunikačních kanálech rozesílat falešnou systémovou poštu jménem administrátorů, herního Posla nebo rozesílat hromadné reklamy či jiné druhy propagace se považuje za hrubé porušení pravidel

 • IV.4

  V případě zneužívání informačních kanálů správců hry určených k oznamování porušování pravidel (mail, MA fórum, ICQ, MA pošta…) udáváním nepravdivých nebo zkreslených údajů (například za účelem někoho úmyslně poškodit křivým obviněním) se považuje za hrubé porušení pravidel

 • IV.5

  Veřejné informace o prohřešcích jsou na stránce „Prohřešky“ na login page MA.

  U prohřešků nejsou uvedeny žádné typy trestů. Tresty budou posuzovány dle typu prohřešků, chování hříšníka a jeho vstřícnost při řešení problému.

V. Dodatek

Hrubé porušení pravidel bude znamenat trest zamezení přístupu do provincie od 24h po 72h.

Při zjištění rozsáhlejšího či opakovaného hrubého porušení pravidel si nárokujeme udělit vyšší trest (delší doba zamezení přístupu do provincie, výmaz provincie nebo ban IP adresy). Méně hrubá porušení znamenají alternativní tresty: ztrátu xx% hArů, zbourání budov, ztrátu slávy, odebrání dosažené branky o 1 až 2 brány.

Nárokujeme si možnost měnit pravidla MA za chodu, pokud by to mělo zlepšit komfort hry, případně omezit nepřípustné praktiky hraní nebo chyby herního systému (týká se zjištěných bugů, features, atd..)

za správce:
Aelerion
administrátor a provozovatel MA

Kontakty